Sommerhus

Sommerhusforsikring

Sommerhuset er på mange måder at betragte som et ganske normalt hus – i hvert fald forsikringsmæssigt.

Med en sommerhusforsikringen får du som minimum dækket skader, der skyldes brand, storm, hærværk eller nedbør. Du får også dækning for brud på glas og sanitet i dit hus.

De fleste vælger dog at sikre sig endnu bedre. Erstatningerne på en sommerhusforsikring løber nemlig meget hurtigt op, da der både dækkes for udbedring og reetablering af skaden. En “svamp og insekt dækning”, sikrer dig mod skader efter angreb af svampe eller insekter i dit træ og murværk. Især områder som døre og vinduer samt tagkonstruktionen kan være stedet hvor forsikringen kan være god.

Vælger du at forsikre skjulte rør, sikrer du dig mod skader opstået i dine skjulte rør i huset. Er der brud på rørene, får du hjælp til at få lokaliseret og udbedret skaden. Det er typisk større skader, og ofte noget man først opdager et stykke tid efter skaden er sket, og derfor kan det være rigtigt vigtigt, at man sørger for netop denne dækning. De udvendige rør, der ligger i jorden, dækkes ind ved stikledningsdækningen, og dækker alle former for ledningsføring, som fx kloak, vand, olie, varme, el, antenne, telefon og fiber.

Det faste indbo der ligger i fritidshuset, er ikke dækket af den normale Familieforsikring, så derfor skal der tegnes en særskilt indboforsikring, der kun dækker det indbo, der ligger fast i fritidshuset. Man kan derfor knytte en særskilt indboforsikring til fritidshuset, så man er sikker på at være dækket ind ved fx indbrud.

Download faktaark

Sommerhusforsikring