Gebyrer og afgifter

Gebyrer og afgifter

OPKRÆVNINGER, GEBYRER OG AFGIFTER

Her kan du danne dig er overblik over de forskellige afgifter og gebyrer som opkræves gennem Focus Forsikring. Nogle afgifter er vi som forsikringsselskab pålagt at opkræve som f.eks. miljøbidrag, stormflodsafgift og skadesforsikringsafgift.

Afhængig af, hvordan du vælger at betale dine forsikringer, kan der blive pålagt et mindre gebyr som vil fremgå af din police.

HVORFOR STEMMER MIN OPKRÆVNING IKKE?

Hvis du har modtaget en opkrævning, som afviger fra det du plejer at blive opkrævet, er din forsikring formentlig blevet fornyet. Din forsikring fornys automatisk hvert år og i forbindelse med fornyelsen betales de obligatoriske afgifter til staten som f.eks. miljøbidrag, stormflodsafgift og skadesforsikringsafgift. De obligatoriske afgifter betales altid én gang årligt også selvom du har valgt månedsvis betaling. Hvis din forsikring er trådt i kraft på en skæv dato i måneden kan det også påvirke din første opkrævning.

HVILKE LOVPLIGTIGE STATSAFGIFTER BETALER JEG?

De fleste forsikringer pålægges en årlig skadesforsikringsafgift på 1,1 % af prisen på din forsikring. Undtaget af dette er arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer. Hvis du har en bygningsforsikring eller en indboforsikring, så betaler du en obligatorisk stormflod/stormfaldsafgift på 60 kr. årligt. Ansvarsforsikringer på personbiler og varebiler pålægges et årligt miljøbidrag på 84 kr.

HVORFOR HAR JEG IKKE FÅET MIN OPKRÆVNING?

Hvis din forsikring er sat i kraft efter d. 20. i den pågældende måned, vil du først modtage en opkrævning den efterfølgende måned. Du skal være opmærksom på at denne opkrævning vil gælde for mere end én måned, da man altid betaler forud for sin forsikring.

Bestil møde

Kontant os og få et uforpligtende møde og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt