Gå til hovedindhold

Indbo

Kort om Familieforsikring

Indboforsikringen, også kaldet Familie-, eller Hjemforsikring i andre selskaber. Den dækker en lang række forhold, og kan desuden udvides til at dække en række øvrige forhold ud over standard.

En af de væsentligste dækninger, er dækningen for husstandens indbo, hvis dette udsættes for brand, tyveri eller vandskade. Dette er ligegyldigt, om det sker på adressen, eller om det sker andet sted.

Forsikringen omfatter desuden en ansvarsforsikring, som dækker hvis du eller dine børn kommer til at skade andre personer eller deres ejendele.

Elskadeforsikringen dækker dine elektriske apparater ved kortslutning, induktion mv. Slår lynet ned, og alle elektriske apparater står af som følge af dette, vil de altså være dækket af forsikringen - oven i købet med nogle meget attraktive afskrivningstabeller hos os.

Som ekstra tilvalgsdækninger kan tilvælges:

  • Glas & kumme
  • Pludselig skade
  • Elektronikforsikring
  • Udvidet vandskade

Betingelser 

Indbo ikon Betingelser - indboforsikring